Rodzaj sprawy: potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Dostęp na platformę ePUAP.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz. U. poz. 570)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i
warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz.
1626)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu
zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633)

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku na ePUAP (po tym terminie wniosek uważa się za wycofany) należy zgłosić się osobiście do jednego z dwóch punktów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Zespołu Obsługi Klienta lub Delegatury PUW w Słupsku), z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem) w celu uwierzytelnienia swojej osoby i dokończenia procesu zakładania profilu
zaufanego przez osobę potwierdzającą profil zaufany. Po zweryfikowaniu danych z wniosku z danymi z profilu użytkownika tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL i identyfikatora użytkownika urzędnik potwierdzi profil zaufany. O utworzeniu profilu zaufanego klient zostanie poinformowany e-mailem. Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat.

Odwołania: brak trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, Biuro Logistyki, Oddział Kancelaria Ogólna, Zespół Obsługi Klienta, Wejście IV-B oraz Delegatura Urzędu w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, Biuro ds. Obsługi Delegatury, pokój 319, 324, 348, godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.45-15.45 Profil zaufany można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w 16 urzędach wojewódzkich i ich delegaturach, w oddziałach ZUS, urzędach skarbowych i konsulatach. Pełna lista punktów potwierdzających znajduje się na stronie  ePUAP.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, zwany dalej Administratorem;
• kontakt do Inspektorem ochrony danych osobowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych, Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
• w przypadku niepodania danych niemożliwe jest potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
• posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu oraz prawnie określony okres archiwizacji.

Formularze, wnioski do pobrania: