Rodzaj sprawy: udostępnianie informacji publicznej na wniosek.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wymagane dokumenty: wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opłaty: bez opłat, ale jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odwołania: odwołania od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do właściwego w sprawie ministra, za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: Zespół Obsługi Klienta w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na platformie ePUAP korzystając z usługi: Udostępnianie informacji publicznej

Formularze, wnioski do pobrania: 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 2020 [DOC]

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 2020 [PDF]