Rodzaj sprawy: wykonywanie specjalistycznych badań, w tym psychologicznych. Wydanie wyniku badania.

Podstawa prawna: art. 6b1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 poz. 2046).), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1875)

Wymagane dokumenty: skierowanie na badanie wystawione przez uprawnionego lekarza - członka składu orzekającego miejskiego/powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. termin badania powinien zostać wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skierowania na badanie.

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: Siedziba Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim adres:    ul. Okopowa  21/27,  80-810 Gdańsk  (wejście od ul. Toruńskiej),  tel.: 058 30-77-408

Formularze, wnioski do pobrania: brak