Rodzaj sprawy: rejestracja dziennika budowy lub rozbiórki

Podstawa prawna: art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację dziennika budowy lub rozbiórki wraz z dziennikiem.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: wydanie dziennika budowy w terminie od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem -  zgodnie z § 4. 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Odwołania: brak trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: składanie wniosków Kancelaria Ogólna Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , ul. Okopowa 21/27 , 80-810 Gdańsk.
Godziny przyjęć interesantów Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury: od [poniedziałku do piątku w godz. 8-15
lub
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jana Pawła II 1, w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 340 (III piętro).
Wszelkie informacje w prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 358 lub pod numerem telefonu - 58  30 77 482, 58  30 77 472, 59 8468 558  lub bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

 

Wzór formularza wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy dostępny jest na stronie:

formularze - Wydział Infrastruktury