Rodzaj sprawy: wydanie kopii dokumentacji osobowo płacowej ze zlikwidowanej jednostki organizacyjnej przechowywanej w archiwum zakładowym , potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr 123 poz. 698) oraz Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 748).

Wymagane dokumenty: Wniosek o uzyskanie kopii dokumentów osobowo- płacowych.

Wniosek powinien zwierać:
1. nazwę zlikwidowanej jednostki organizacyjnej
2. dane osoby poszukującej akta:
- nazwisko i imię (nazwisko rodowe)
- data urodzenia
- imię ojca
- adres do korespondencji
- telefon kontaktowy
3. okres zatrudnienia.
4. nazwę dokumentu
5. własnoręczny podpis lub upoważnienie od wnioskodawcy do odbioru dokumentów.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: czas oczekiwania do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku

Odwołania: brak trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w Biurze Logistyki Oddział Archiwum Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, pokój 57, parter. Informacje uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 497), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 -15.45.

Wykaz przedsiębiorstw zlikwidowanych, których dokumentacja osobowo-płacowa przechowywana jest w Archiwum Zakładowym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (wykaz przedsiębiorstw – w załączniku)

W przypadku poszukiwania dokumentów osobowo-płacowych przedsiębiorstw zlikwidowanych lub przekształconych innych niż przechowywane w Archiwum Zakładowym proponujemy skorzystać z bazy przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej
na stronie Archiwum Państwowego 
oraz stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

W przypadku braku informacji w powyższych bazach proponujemy zwrócić się z zapytaniem do Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku:
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek
tel. 227247605, faks 227248261
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek do pobrania ( w załączniku)