Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starosta/prezydent). Odpowiedź na skargę.

Podstawa prawna: art.. 229 pkt 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty: skarga przesłana w formie papierowej lub elektronicznej (czyli przez epuap)

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: niezwłoczniedo 30 dni, zgodnie z art. 237 §1 kpa

Odwołania: bez trybu odwoławczego

Miejsce załatwienia sprawy: kancelaria ogólna Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , ul. Okopowa 21/27,  80- 810 Gdańsk.
Wszelkie informacje o prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 358 i 357 lub pod numerem telefonu - 5830 77 482

Składanie wniosków Oddział Zamiejscowy Wydziału Infrastruktury PUW przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku - w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 340 (III piętro).
Wszelkie informacje o prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Oddziału Zamiejscowego Wydziału Infrastruktury - pokój 345, pod numerem telefonu (59) 8468 558  lub bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

Godziny przyjęć interesantów Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury oraz Oddziału Zamiejscowego Wydziału Infrastruktury: od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Formularze, wnioski do pobrania: brak