Rodzaj sprawy: prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych o stwierdzeniu nieważności decyzji starostów (prezydentów) wydawanych w sprawach pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych.

Podstawa prawna:  art. 82 ust. 3 ustawy Prawo budowlane związku z art. 157 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty: dokumentacja organu I instancji

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy:  do 2 miesięcy, zgodnie z art. 35 § 3 Kpa

Odwołania: do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy: składanie wniosków Kancelaria Ogólna Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku                

Wszelkie informacje o prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 358, 357 lub pod numerem telefonu - 5830 77 482

Składanie wniosków Oddział Zamiejscowy Wydziału Infrastruktury PUW przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku - w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 340 (III piętro).
Wszelkie informacje o prowadzonych sprawach udzielane są w sekretariacie Wydziału Infrastruktury - pokój 345, pod numerem telefonu (59) 8468 558  lub bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

Godziny przyjęć interesantów Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury oraz Oddziału Zamiejscowego Wydziału Infrastruktury: od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Formularze, wnioski do pobrania: brak