Ulica Okopowa powstała na miejscu zlikwidowanych na przełomie XIX i XX wieku wałów, bastionów oraz fragmentu nowożytnych umocnień. Szeroką ulicę zaprojektował niemiecki urbanista Jacob Stubben. Niegdyś ul. Okopowa dzieliła się na dwie części: północna nosiła nazwę Karrenwall (Wał Karowy), południowa zaś Wiebenwall (Wał Wijbego). Dzisiejsza ulica Okopowa powstała z połączenia obu ulic po II wojnie światowej.

Na początku XX wieku na dzisiejszej ul. Okopowej powstało wiele reprezentacyjnych gmachów i kamienic. Najważniejsze z nich to m.in. Prezydium Policji czy Bank Rzeszy. O siedzibie obecnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wspomina Brunon Zwarra w pierwszym tomie "Wspomnień gdańskiego bówki". Według niego budowę obiektu zakończono w 1936 roku. Księga adresowa miasta Gdańska z roku 1937 podaje, że w budynku przy ówczesnej Wiebenwall 3 mieściły się instytucje: Deutsche Arbeitsfront - Niemiecki Front Pracy, związek zawodowy, działający pod nadzorem NSDAP, zrzeszający zarówno robotników jak i pracodawców, oraz Die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO) - Narodowosocjalistyczna Organizacja Komórek Zakładowych, będąca przybudówką NSDAP. Trzecią organizacją działającą w budynku była Kraft durch Freude (KdF) - Siła przez radość, zajmującej się organizowaniem masowych imprez turystycznych i sportowych dla obywateli III Rzeszy.

Po II wojnie światowej gmach bardzo szybko, bo już prawdopodobnie w drugiej połowie 1945 roku, stał się siedzibą władz wojewódzkich, które początkowo działały w Sopocie.

 

 

Gmach przy Okopowej 9 – dawny budynek Królewskiego Prezydium Policji, foto. Stengel, Drezno, ok.1908

 Gmach przy Okopowej 9 – dawny budynek Królewskiego Prezydium Policji, foto. Stengel, Drezno, ok.1908

 

Gmach przy Okopowej 9 – dawny budynek Królewskiego Prezydium Policji, foto. Trenkler, Lipsk, 1906r.

 

Okolice Bramy Wyżynnej, foto. Stengel, Drezno, ok.1908

 

Widok Gdańska z Biskupiej Górki, po lewej widoczna kopuła Wielkiej Synagogi, nn, pocz. XX w.

 

Zniszczenia Gdańska. Widok z wieży Ratusza Głównego Miasta Gdańska w stronę ul. Długiej i Ogarnej. W tle gmach przy ul. Okopowej 9., Foto. Kazimierz Lelewicz, ok. 1949

 

Urząd Wojewódzki - lata 80.

Urząd Wojewódzki - Sala Okrągła, lata 80.

 

Urząd Wojewódzki w Gdańsku od strony ul. Rzeźnickiej

 

Pomorski Urząd Wojewódzki od strony ul. Okopowej, 2013 r. 

Ilustracje (pocztówki) pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska