• Województwo pomorskie – jedno z 16 województw położone w północnej Polsce.
  • Obszar – 1.831.34 ha (powierzchnia geodezyjna, dane z 1 stycznia 2011r., Państwowy Rejestr Granic), powierzchnia miast – 111.203 ha, powierzchnia wsi – 1.719.831 ha
  • Siedziba władz: Gdańsk
  • Podział administracyjny województwa pomorskiego: 4 miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot), 16 powiatów, 25 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich, 81 wiejskich
  •  Liczba mieszkańców – 2 346 717 (dane GUS z 30.06.2020 r.) 
  • Gęstość zaludnienia (liczba osób na 1 km²) – 128 (dane GUS z 2019 r.)
  • Gęstość zaludnienia powierzchni zabudowanej i zurbanizowanej (osoby/km2) - 2 346 (dane GUS z 2019 r.)
  • Województwo pomorskie graniczy z: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a także z Rosją (granica przecina Mierzeję Wiślaną)
  • Najwyższe wzniesienie :Wieżyca 329 m n.p.m.