• Województwo pomorskie – jedno z 16 województw położone w północnej Polsce.
  • Obszar – 1.831.34 ha (powierzchnia geodezyjna, dane z 1 stycznia 2011r., Państwowy Rejestr Granic), powierzchnia miast – 111.203 ha, powierzchnia wsi – 1.719.831 ha.
  • Siedziba władz: Gdańsk.
  • Podział administracyjny województwa pomorskiego: 4 miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot), 16 powiatów, 25 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich, 81 wiejskich.
  • Liczba mieszkańców – 2.304.700 (dane GUS z 30 czerwca 2015r.)
  • Gęstość zaludnienia (liczba osób na 1 km²) - 124
  • Województwo pomorskie graniczy z: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a także z Rosją (granica przecina Mierzeję Wiślaną).
  • Najwyższe wzniesienie :Wieżyca 329 m n.p.m.