• Województwo pomorskie – jedno z 16 województw położone w północnej Polsce.
  • Obszar – 1.831.34 ha (powierzchnia geodezyjna, dane z 1 stycznia 2011r., Państwowy Rejestr Granic)
  • Siedziba władz: Gdańsk
  • Podział administracyjny województwa pomorskiego: 4 miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot), 16 powiatów, 25 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich, 81 wiejskich
  •  Liczba mieszkańców – 2 346 717 (dane GUS z 2020 r.) 
  • Gęstość zaludnienia (liczba osób na 1 km²) – 128 (dane GUS z 2020 r.)
  • Mieszkańcy wsi: 863,9 tys. osób (dane GUS z 2020 r.)
  • Mieszkańcy miast: 1482,8 tys. osób (dane GUS z 2020 r.)
  • Województwo pomorskie graniczy z: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a także z Rosją (granica przecina Mierzeję Wiślaną)
  • Najwyższe wzniesienie: Wieżyca 329 m n.p.m.