Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo
Pomorski Urząd Wojewódzki znajduje się przy ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku, Delegatura w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1. W obydwu obiektach usunięto bariery architektoniczne oraz wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

1. Wejścia do urzędu od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej w Gdańsku:
• wejścia „A” i „B” od ulicy Okopowej wyposażone w dwa podjazdy o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
• drzwi przy wejściu „A” i „B” od ulicy Okopowej dwuskrzydłowe wyposażone w automatyczny system otwierania,
• windy:
- wejście „B” od ulicy Okopowej przy Zespole Obsługi Klienta – przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braill’a,
- na I piętrze przy pokoju nr 140,
- od ul. Rzeźnickiej w Sali Paszportów
• parkingi przed wejściami „A” i „B” od ul. Okopowej oraz od ul. Rzeźnickiej posiadają miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• oznaczone toalety wyposażone zostały w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
• po lewej stronie, przy wejściu „B” od ul. Okopowej mieści się Zespół Obsługi Klienta, gdzie osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc (w Zespole wyodrębniono stanowiska pracy do obsługi osób niepełnosprawnych. Pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów mają obowiązek zejść do niepełnosprawnego klienta i jeśli to możliwe rozpatrzeć jego sprawę na miejscu).

W Zespole można potwierdzić, przedłużyć ważność i unieważnić profil zaufany ePUAP – więcej informacji znajduje się na stronie pod adresem:
ww.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/bko/sprawy_bko/sprawa_profil_zaufany_bko

• wejście od ulicy Rzeźnickiej wyposażone jest w platformę do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Aby skorzystać z platformy klient powinien wezwać pracownika obsługującego platformę ( dzwonek znajduje się obok platformy).

2. Wejście od ulicy Toruńskiej w Gdańsku do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - na parterze znajdują się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
• platforma do przewozu osób niepełnosprawnych,
• przystosowane przejścia, korytarze oraz pomieszczenia tj. pokój do rejestracji, pokoje badań oraz poczekalnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
• oznaczona toaleta wyposażona w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

3. Wejścia do Urzędu w Delegaturze w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1:
• wejście wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
• winda,
• parking posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, m.in. poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy i w dotarciu do odpowiedniego miejsca lub stanowiska.


Osoba niepełnosprawna z psem asystującym
Zgodnie z art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), za psa asystującego uważa się odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Osoba niepełnosprawna może wejść z psem przewodnikiem do banku, urzędu, szkoły czy restauracji. Może też skorzystać ze wszystkich środków transportu.

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 223, poz. 1463) osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym, w szczególności do budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Osoba niepełnosprawna zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. Nr 64, poz. 399) wyróżnia się następujące rodzaje psów asystujących:
- pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę;
- pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu;
- pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu;
- pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.


Oficjalna strona internetowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wprowadziła możliwość odsłuchiwania informacji zawartych na witrynie. Dzięki temu z portalu będą mogły korzystać osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby starsze. Co ważne program Intelligent Web Reader  potrzebny do "posłuchania" www.gdansk.uw.gov.pl jest bezpłatny. 

Bezpłatna mówiąca przeglądarka internetowa. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu na komputerze rozpoczyna się lekcja, w której w prosty sposób wyjaśnione są zasady posługiwania się przeglądarką.

Postępując zgodnie ze wskazówkami "mówiącego" instalatora oraz samouczka obsługę programu można opanować w ciągu kilkunastu minut. Przeglądarkę zawsze można uruchomić za pomocą skrótu klawiszowego CTRL ALT I. Co ważne, Intelligent Web Reader odczytuje strony internetowe przez wbudowany syntetyczny głos. Natomiast samo poruszanie się po udźwiękowionej stronie za pomocą przeglądarki odbywa się standardowo poprzez skróty klawiszowe. Program posiada także możliwość powiększania czcionki zamieszczonego tekstu.

Program można pobrać ze strony internetowej http://www.ivona.com/pl/mini-reader/


Tłumacz języka migowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

jezyk migowyZgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 1 kwietnia 2012 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.
Ponadto Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa polega na tłumaczeniu konsekutywnym lub symultanicznym języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego (PJM) lub sytemu językowo-migowego (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie, a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.
Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

Pomorski Urząd Wojewódzki zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego w Delegaturze Urzędu w Słupsku oraz w Terenowych Punktach Paszportowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Wojewoda Pomorski), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zespół Obsługi Klienta
Biuro Kadr i Organizacji
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
tel. 58 30-77-695
fax: 58 30-77-317
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku

kontaktul. Jana Pawła II 76-200 Słupsk
tel.  59 842 37 10
fax: 59 842 37 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REJESTR TŁUMACZY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM), SYSTEMU JĘZYKOWO-MIGOWEGO (SJM) I SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH (SKOGN)
Do pobrania film informujący o możliwości skorzystania z usługi.

 Film informujący o możliwości skorzystania z usługi