Urząd ds. Równego Traktowania

Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (wcześniej Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn) powołano w 2008 roku. Od 2014 roku funkcję tę pełni profesor Małgorzata Fuszara.

Głównym zadaniem pełnomocnika jest zwalczanie i monitorowanie wszelkich przejawów nierówności wobec prawa czy dyskryminacji: rasowej, etnicznej, religijnej, narodowościowej, płciowej, wiekowej, seksualnej, ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność, mobbing.

Biuro pełnomocnika realizuje 6 ogólnopolskich projektów związanych między innymi z „prawem ofiar przemocy seksualnej” czy „równością kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych”. Zrealizowanych zostało już 6 projektów w tym „Jestem szefową”, czyli konkurs, który ma na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w walce o funkcje przywódcze.

Działania na rzecz równego traktowania odbywają się również w skali międzynarodowej. Pełnomocnik nawiązał współpracę z Norweskim Mechanizmem Finansowym, który wspiera między innymi akcje „Tato Polski”.

W program włącza się również Pomorski Urząd Wojewódzki. Akcja promuje  partnerski model rodziny, w którym kobieta może rozwijać się zawodowo a mężczyzna poświęca więcej czasu dla swoich dzieci. „Tato Polski” to również kampania informacyjna, która zachęca do korzystania oraz ma uświadomić mężczyznom prawa do urlopów ojcowskich. Wlicza się w to między innymi:

- 6 tygodni urlopu macierzyńskiego

- 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego

- 26 tygodni urlopu rodzicielskiego

- 2 tygodnie urlopu ojcowskiego

Tata może wykorzystać 38 z 52 tygodni rocznego urlopu, przysługującego rodzicom po urodzeniu się dziecka.

Koordynatorem Wojewody Pomorskiego ds. Równego Traktowania jest Małgorzata Sworobowicz (tel. 58 30 77 250, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Więcej na:

www.rodzicielski.gov.pl

www.rodzina.gov.pl

www.rownetraktowanie.gov.pl