Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) (skrytki ePUAP): 

/bntc34p17l/ezd

lub

/bntc34p17l/SkrytkaESP