Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  - www.premier.gov.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki -   www.gov.pl/web/edukacja
Ministerstwo Finansów  -   www.gov.pl/web/finanse
Ministerstwo Aktywów Państwowych - www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  -   www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej  -   www.gov.pl/web/obrona-narodowa
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  -  www.gov.pl/web/rodzina
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  -   www.gov.pl/web/rolnictwo
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej -  www.gov.pl/web/fundusze-regiony
Ministerstwo Sportu -   www.gov.pl/web/sport
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.gov.pl/web/mswia
Cyfryzacja KPRM  -  www.gov.pl/web/cyfryzacja
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  -   www.gov.pl/web/dyplomacja
Ministerstwo Sprawiedliwości  -  www.gov.pl/web/sprawiedliwosc
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  -  www.gov.pl/web/klimat
Ministerstwo Zdrowia  -   www.gov.pl/web/zdrowie
Ministerstwo Infrastruktury - www.gov.pl/infrastruktura
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - www.gov.pl/web/rozwoj/