Dyrektor wydziału
Dorota Amejko-Moroz
Pok. Nr 299
Tel. 58 30 77 575

Sekretariat
tel. 58 30 77 799
fax: 58 30 77 798
nr pokoju: 299 M
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


AKTUALNOŚCI

W związku z zakończeniem 31 grudnia 2020 roku okresu przejściowego dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zmianie ulegną zasady ustalania koordynacji świadczeń w relacjach z tym krajem - więcej informacji - Kliknij

Oświadczenie dotyczącego charakteru pobytu osoby przebywającej w Wielkiej Brytanii oraz osoby przebywającej w Polsce - Kliknij i pobierz

Świadczenia dla rodzin a Brexit. Wyjaśniamy jak to działa – kliknij


Wydział Koordynacji Świadczeń PUW w Gdańsku, w związku z sytuacją epidemiczną zawiesza wizyty osobiste klientów w Punkcie Informacyjnym wydziału do odwołania.

Funkcjonowanie informacji telefonicznej pozostaje bez zmian (w godz. 9 -12):

- 58 30 77 596

- 58 30 77 526

Z kolei, od godz. 12 do 15 pracownik pełniący dyżur będzie się kontaktował telefonicznie z klientami, którzy umówili się na wizytę osobistą. Pracownik WKS udzieli informacji dotyczących konkretnej sprawy.

Na konsultacje telefoniczne prosimy umawiać się za pomocą:

- e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub

- telefonicznie (58 30 77 596 lub 58 30 77 526)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - koordynacja świadczeń a COVID 19 - Kliknij

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie - dotyczy wniosków uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ( przedłużenie świadczeń w czasie trwania pandemii ) - Kliknij

BON TURYSTYCZNY - WAŻNE - Kliknij


Przyjdź na staż do Wydziału Koordynacji Świadczeń - Kliknij


Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Świadczeń należy w szczególności:
1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
3. sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w związku z koordynacją systemu społecznego;
4. prowadzenie postępowań windykacyjnych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


WNIOSKI ZŁOŻONE W POLSCE

Jeżeli rezygnujesz, ze świadczeń w Polsce oznacza to także rezygnację ze świadczeń za granicą!

1) Zobacz w jakich krajach obowiązują zasady dotyczące koordynacji - Kliknij

2) Świadczenia, które podlegają koordynacji - Kliknij

3) Rodzaje aktywności zawodowej - Kliknij

4) Najczęściej wymagane dokumenty (braki formalne) - Kliknij

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA - Kliknij
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA  - NOWE ZASADY 500+ - Kliknij

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA -PRACOWNIK DELEGOWANY, ZAŚWIADCZENIE A1 - Kliknij


 PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI ZŁOŻONE W POLSCE

1) Ankieta na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
2) Oświadczenie dla potrzeb ustalenia czy w stosunku do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby pełnoletniej mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego - Kliknij
3) Wniosek o uwolnienie świadczeń rodzinnych - Kliknij
4) Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych_RODO - Kliknij


WNIOSKI ZŁOŻONE ZA GRANICĄ

Wojewoda wzywa osobę przebywającą w Polsce z dzieckiem / dziećmi do złożenia dokumentów, na podstawie których ww. formularze oraz druki SED zostaną wypełnione i odesłane do instytucji zagranicznej.

  1. Osoby, które przebywają i pracują na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i posiadają rodzinę w Polsce mają prawo ubiegać się o świadczenia za granicą.
  2. Po złożeniu wniosku w zagranicznym odpowiedniku polskiej instytucji, właściwej do spraw koordynacji świadczeń, instytucja ta wysyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku formularze z serii E400 lub druki SED, celem ustalenia sytuacji rodzinnej i zawodowej rodziny.
  3. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku jest jedyną placówką, która zajmuje się weryfikowaniem danych w formularzach z serii E400 i druków SED (Standardowe Dokumenty Elektroniczne) dla rodzin zamieszkujących województwo pomorskie.
  4. Rolą Wojewody jest tylko i wyłącznie pośrednictwo w wymianie informacji – nie przesyłamy dokumentów do instytucji zagranicznych.

WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH FORMULARZY I DRUKÓW TYPU SED - Kliknij

 

WOJEWODA POTWIERDZA FORMULARZE WYPEŁNIONE I OPIECZĘTOWANE W CZĘŚCI A PRZEZ INSTYTUCJE ZAGRANICZNE. FORMULARZE NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ANI ZATWIERDZANE PRZEZ WOJEWODĘ.

JEŻELI TO DO PAŃSTWA WPŁYNIE FORMULARZ LUB SED, NALEŻY GO PRZESŁAĆ DO POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU.

 


UWAGA

Jeśli sam chcesz dostarczyć prawidłowe dokumenty - przyjdź osobiście do punktu informacyjnego, zadzwoń lub zapytaj mailowo o przedział czasowy którego dotyczy zapytanie oraz o ewentualne dodatkowe informacje, wymagane przez instytucję zagraniczną.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UZUPEŁNIENIA FORMULARZY E400 ORAZ DRUKÓW TYPU SED

 
PLIKI DO POBRANIA_- WNIOSKI ZŁOŻONE ZA GRANICĄ 

- Formularze Unijne_komplet załączników - Kliknij i pobierz
- Formularze_Unijne_zamieszkiwanie (dla Danii) - Kliknij i pobierz 
- Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych_RODO - Kliknij


Nie wiesz jak wypełnić załączniki? - Wzór - komplet załączników
Nie wiesz jak wypełnić załączniki? - Wzór - DANIA


- Przykładowe wezwanie - Kliknij i pobierz
- Zaświadczenie z odpowiedniej instytucji (MOPS, MGOPS, GOPS, Urząd Miejski) o pobieraniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (500+) przez rodziców/opiekunów na dziecko/dzieci (obowiązkowo również przy niepobieraniu świadczeń w Polsce) - Kliknij i pobierz

 

 

 


AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111.) -  Kliknij
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) - Kliknij
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Kliknij
  • Kodeks postępowania administracyjnego - Kliknij

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021 r.