Zbuduj dom z Krajowym Zasobem Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie oferował działki pod budowę domów jednorodzinnych.

Warunkiem otrzymania takiej działki będzie start w przetargu organizowanym przez KZN. Osoby, które wygrają przetarg na użytkowanie wieczyste działki (z opcją docelowego wykupu) będę miały określony czas na wybudowanie domu. Jeśli z różnych przyczyn dom nie powstanie, działka trafi ponownie do przetargu.

Każda osoba:

 • która nie posiada lub w przeszłości nie posiadała prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny;
 • której członek gospodarstwa domowego nie posiada lub w przeszłości nie posiadał prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny.

będzie mogła się ubiegać o taką działkę.

O taką działkę będą się mogły również ubiegać osoby, które:

 • w przeszłości posiadały prawo własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utraciły ten dom lub mieszkanie;
 • są (lub gdy członek gospodarstwa domowego jest) właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu.

KZN będzie mógł również zastosować kryteria pierwszeństwa – będą one uruchomione, jeśli będzie więcej chętnych niż oferowanych działek budowlanych. Kryteria pierwszeństwa będą ustalane dla każdego przetargu odrębnie w ogłoszeniu o przetargu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji oraz po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej. Stosowanie kryteriów nie wyklucza z możliwości ubiegania się o działkę, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania w przypadku, gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych działek.

Katalog kryteriów pierwszeństwa:

 • strata mieszkania/domu w skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej,
 • mieszkanie/dom podlegający wywłaszczeniu,
 • względnie niższe dochody,
 • niepełnosprawność wnioskodawcy lub jego dziecka,
 • dzietność,
 • nieposiadanie domu/mieszkania, również we współwłasności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania,
 • wcześniejsze nieuzyskanie najmu mieszkania z powodu większej liczby chętnych niż liczba dostępnych mieszkań,
 • status repatrianta,
 • wiek powyżej 65 lat,
 • posiadanie Karty Polaka.
   

Nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania nieruchomości, w celu budowy na niej domu jednorodzinnego, nie będzie uprawniało do jej zbycia – nieruchomość będzie musiała być wykorzystana zgodnie z celem określonym w przetargu, co zapobiegnie spekulacjom nieruchomościami.

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną będą mogły być oferowane wraz z projektem budowlanym a nawet z pozwoleniem na budowę, co powinno znacząco zmniejszyć obciążenie procedurami administracyjnymi indywidualnego inwestora a także skrócić okres między zakończeniem przetargu a rozpoczęciem budowy.

Domy jednorodzinne będą mogły być również budowane przez deweloperów i innych przedsiębiorców, wówczas mieszkania w nich zlokalizowane będą oferowane na zasadach najmu, takich samych jak mieszkania w budynkach wielorodzinny, tj. jako najem z opcją dojścia do własności.

 

Więcej informacji i kontakt

Krajowy Zasób Nieruchomości
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 522 53 50
kzn.gov.pl
adres skrytki ePUAP: /KZN/SkrytkaESP
https://www.facebook.com/KZNGOVPL
https://twitter.com/kzn_gov_pl
https://www.flickr.com/photos/kzn_gov_pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.