Zgodnie z ustawą z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Wojewoda wykonuje szereg zadań z zakresu ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Należą do nich w szczególności działania na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszeniom tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości, a także podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości i respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym.

Do realizacji tych obowiązków w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim ustanowiono Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Dane kontaktowe:

Karolina Stawska
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 30 77 573
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Chcesz zgłosić problem? Napisz do nas (kliknij tutaj)

 

Więcej o mniejszościach narodowych i etnicznych

Podstawowe informacje i dane kontaktowe pomorskich organizacji skupiających mniejszości narodowe i etniczne

Białorusini to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 43 878 obywateli RP, w tym w województwie pomorskim – 389. Organizacją skupiającą Białorusinów w Pomorskiem jest Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”, z siedzibą przy ul. 3 Maja 71, 81-850 Sopot, tel. 302-18-10. Przewodnicząca jest Helena Głogowska.

________________________________________
Czesi - to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 2831 obywateli RP, w tym w województwie pomorskim – 123. Pomorscy Czesi nie są zrzeszeni w żadnej organizacji.

Mniejszość Czeska w Polsce, www.czesi.pl
________________________________________
Karaimi są najmniej liczną mniejszością etniczną i jednocześnie wyznaniową. Podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. narodowość karaimską zadeklarowało 314 obywateli RP, w tym w województwie pomorskim – 27 osób. Organizacją Karaimów jest Związek Karaimów w Polsce. Związek Karaimów w Polsce -  Hanna Pilecka (przedstawiciel w Gdańsku), e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Mniejszość Karaimska w Polsce, www.karaimi.org
________________________________________
Litwini to mniejszość narodowa. Narodowość litewską, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 7 376 obywateli RP w tym w województwie pomorskim – 319. Główną organizacją skupiającą Litwinów w Polsce jest Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – O/Gdańsk, ul. Potyrały 2, 80-307 Gdańsk, tel. 058 556 03 81. Przewodniczącym jest Józef Uździło.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce,www.punskas.pl/POL/index.htm
________________________________________
Łemkowie to mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 9 640 obywateli RP w tym: w województwie pomorskim – 110. Pomorscy Łemkowie nie posiadają swojej organizacji.

Łemkowie w Polsce,www.lemko.org
________________________________________
Niemcy to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 144 236 obywateli RP, w tym w województwie pomorskim – 4 614. Najważniejszą organizacją tej społeczności jest Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80- 433 Gdańsk, tel. 058 341 14 27 / 552 21 44. Przewodniczącym jest Roland Hau, zastępcą Gerhard Olter.

Mniejszość Niemiecka w Polsce, www.vdg.pl
Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku, www.dfk-danzig.de
________________________________________
Ormianie to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 1683 obywateli RP, w tym: w województwie pomorskim – 94. Organizacją Ormian jest Związek Ormiański w Gdańsku, ul. Mariacka 34, 80-833 Gdańsk. Prezesem związku jest Gagik Parsamyan, tel. +48 509 902 555.

Mniejszość Ormiańska w Gdańsku, www.piotripawel.diecezja.gda.pl/ormianie/index.html
________________________________________
Romowie to mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 16 726 obywateli RP, w tym: w województwie pomorskim – 125. Pomorscy Romowie nie są zrzeszeni w żadnej organizacji ani stowarzyszeniu.

Związek Romów Polskich, www.romowie.com
Stowarzyszenie Romów w Polsce, www.stowarzyszenie.romowie.net
________________________________________
Rosjanie to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 8 796 obywateli RP w tym: w województwie pomorskim – 504. Pomorscy Rosjanie nie posiadają swojej organizacji.

Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, www.russcentrum.pl

Słowacy to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. zadeklarowało 2 739 obywateli RP, w tym w województwie pomorskim – 77. Pomorscy Słowacy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji.
________________________________________
Tatarzy to mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 1 828 obywateli RP, w tym w województwie pomorskim – 175. Najważniejszą organizacją zrzeszającą Tatarów w Pomorskiem jest Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku, ul. Nowiny 2 b, 80-020 Gdańsk, tel. 058 324 45 19. Prezesem jest Jerzy Kuczyński- Szahuniewicz.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, www.ztrp.org

Ponadto duża część Tatarów w Pomorskiem skupiona jest w Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Abrahama 17 A, 80 – 307 Gdańsk. Przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku jest Olgierd Chazbijewicz.

Witryna Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku, - www.meczetgdansk.com/tatarzy_w_gdansku.php
Tatarzy w Polsce, www.tatarzy.pl
________________________________________
Ukraińcy to mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 38 795 obywateli RP w tym: w województwie pomorskim – 3 932. Najważniejszą organizacją skupiającą Ukraińców jest Związek Ukraińców w Polsce. Koło Gdańsk ul. Aksamitna 4a, 80- 858 Gdańsk, tel. 058 3015878, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Przewodniczącą jest Elżbieta Krzemińska.

Związek Ukraińców w Polsce, www.zup.ukraina.com.pl
________________________________________
Żydzi to mniejszość narodowa, do której przynależność zadeklarowało, podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 7 353 obywateli RP w tym: w województwie pomorskim – 464. Siedziba gdańskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej mieści się przy ul. Partyzantów 7, 80-254 Gdańsk, tel. 058 344 06 02. Przewodniczącym jest Michał Samet.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, www.jewish.org.pl
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku, www.gdansk.jewish.org.pl
Wirtualny Sztetl – Muzeum Historii Żydów Polskich, www.sztetl.org.pl

Ponadto w Gdańsku działa Niezależna Gmina Wyznania Mojżeszowego w RP, której przewodniczącym jest Jakub Szadaj – kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Funkcjonuje też gdański oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, którego przewodniczącym jest również Jakub Szadaj.

Niezależna Gmina Wyznania Mojżeszowego, www.ngwm.w.interia.pl
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, www.ngwm.w.interia.pl/TSKZ.htm
________________________________________
Społeczność posługująca się językiem regionalnym – kaszubskim, do której podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przynależność zadeklarowało 228 tys. obywateli RP. Główną organizacją kaszubską jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ul. Straganiarska 22/23, 80-837 Gdańsk, tel. 058 301 27 31. Prezesem ZK-P jest Jan Wyrowiński.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, (społeczność posługująca się językiem regionalnym-kaszubskim), www.kaszubi.pl