1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy nakładające na wojewodę obowiązek prowadzenia listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. – kliknij