z dnia 14 października 2020 roku  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch płaszczyzn fundamentowych pod ustawienie urządzeń NUR-15M wraz z budową wiaty oraz budową i rozbudową nasypów, dróg, placów postojowo-manewrowych (...), sprawa nr WI-III.746.1.52.2020.EW-b