z dnia 4 grudnia 2020 roku,  zostało wydane postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 27 listopada 2020 r., znak: DOA.7111.335.2020.AFI, utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody Pomorskiego z 3 września 2020 r., znak: WI-II.7840.1.109.2020.SJ (zawieszające, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Kartuskiego z 9 maja 2013 r., znak: B.6740.332.2013.AL.