w sprawie wydania decyzji z dnia 29 grudnia 2020 r. nr WIGK-II.7213.2.2020.MT  po rozpatrzeniu odwołania Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim od decyzji Starosty Gdańskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. nr GK-6017-01/2016.2020.MO wydanej w procedurze scalenia gruntów obrębu Trzepowo, gm. Przywidz o powierzchni 956.9264 ha.