Obwieszczenie, decyzja wraz z załącznikami  w załączeniu.