Obwieszczenie i decyzja z załącznikami w załączeniu.