| Wydrukuj

Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system obowiązujący w krajach UE, chroniący zagrożone wyginięciem siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt. Podstawą programu są dwie unijne dyrektywy: Ptasia i Siedliskowa. W Polsce znajdują się 983 obszary ochrony, w tym 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 845 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO). Sieć Natura 2000 obejmuje 19.6% powierzchni kraju – ponad 68 000 km2. To niedużo (dla porównania w Chorwacji to 36 proc., a Hiszpanii 27 proc.) bowiem przyroda w Polsce jest wciąż dość dobrze zachowana.

Pomorskie to region przyrodniczo wyjątkowy i ma się czym pochwalić. Znajdziemy tu więc i nadmorskie wydmy białe, szare, wrzosowiska bażynowe, lasy bagienne, zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic, jeziora lobieliowe, zalewy i jeziora przymorskie, klify na wybrzeżu Bałtyku, a wśród nich m,in. traszkę grzebieniastą, fokę szarą, wydrę, kumaka nizinnego, różankę, bolenia, łososia, głowacza białopłetwego i dziesiątki gatunków ptaków choćby żurawie, kanie rude i czarne, zimorodki, bieliki, perkozy dwuczube itd. Wiele gatunków spotykanych na Pomorzu znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze, czyli rejestrze zwierząt zagrożonych wyginięciem (w załącznikach - tabele z obszarami Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku).

By przybliżyć tematykę Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przygotowała projekt „Misja Natura” (współfinansowany ze środków UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Jednym z elementów projektu jest m.in. Centrum Informacji Natura 2000. Porady CIN dotyczą m.in. ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania sieci Natura 2000, zarzadzaniu siecią, aktualnym stanie wdrażania Natury 2000 w Polsce i Europie, przeprowadzania inwestycji, procedur inwestycyjnych i administracyjnych, działalności gospodarczej i rolniczej na obszarach Natura 2000, zasad planowania przestrzennego na obszarach Natura 2000, specjalistycznej wiedzy przyrodniczej – porady m.in. ornitologa, botanika, etc., odnawialnych źródeł energii - porady specjalisty ds. ekoenergetyki, funduszy, zdobywania środków finansowych zw. z ochroną. obszarów Natura 2000, programy operacyjne, nowa perspektywa finansowa w Polsce.
Problemy można zgłaszać:
• osobiście w Centrum Informacji Natura 2000 – ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków (pon. – pt. w godzinach 10.00–13.00),
• telefonicznie – tel. 12 631 57 31 (pon. – pt. w godzinach 10.00–13.00),
• za pomocą formularza na stronie interesowej: http://misjanatura.fwie.pl/index.php/en/cin-form2


Ostatnio zmieniany: