• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950 z późn. zm.)