Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy sprawowanie kontroli nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie:
  • prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów,
  • pobierania wynagrodzenia określonego w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.)

LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Lista Tłumaczy Przysięgłych prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości, zamieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/