Zasady przyznawania patronatów honorowych i udziału Wojewody Pomorskiego w komitetach honorowych imprez i uroczystości.

Wojewoda Pomorski obejmuje i sprawuje Patronat nad wydarzeniami wysokiej rangi (np. konferencjami, zawodami sportowymi, konkursami, imprezami kulturalnymi, targami, itp.) organizowanymi na terenie województwa pomorskiego.

Wojewoda może wyrazić zgodę na uczestnictwo w Komitecie Honorowym lub objąć Patronatem przedsięwzięcia, które:

 • promują politykę rządu i rządowe programy rozwoju lokalnego,
 • aktywizują i integrują społeczności regionalne,
 • pobudzają aktywność gospodarczą w województwie,
 • przyczyniają się do rozwoju turystyki, kultury, nauki,
 • wspierają zadania realizowane przy pomocy budżetu państwa,
 • wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych,
 • popularyzują działania Unii Europejskiej,
 • nie mają charakteru komercyjnego.


Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat Honorowy Wojewody Pomorskiego zobowiązani są:

 • do przedstawienia wniosku na piśmie nie później niż cztery tygodnie przed terminem przedsięwzięcia; wnioski należy kierować do Biura Wojewody, Pomorski Urząd Wojewódzki, 80 – 810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27,
 • do zagwarantowania właściwej oprawy wydarzenia, stosownej do rangi przedsięwzięcia,
 • do przedstawienia referencji, dających gwarancję na realizację przedsięwzięcia zgodnie z jego rangą i warunkami patronatu,
 • do poinformowania mediów o wydarzeniu a także umieszczenia logotypu Wojewody w widocznym miejscu podczas imprezy; logo powinno być również umieszczone na materiałach promocyjnych związanych z przedsięwzięciem, formuła tej wizualizacji, a także inne kwestie związane z przyznaniem Patronatu podlegają konsultacji z pracownikiem Biura Wojewody – panią Agnieszką Bytner tel. 58 30 77 262, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgoda na objęcie Patronatem Honorowym Wojewody Pomorskiego lub jego udział w Komitecie Honorowym danego przedsięwzięcia może zostać cofnięta w przypadku niespełnienia przez organizatora przedstawionych wyżej wymogów.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie wiąże się z udzieleniem wsparcia finansowego.