Kierownik Oddziału

Anna Szymanek 

pok. 407, IV piętro 


Sekretariat

pokój : 408 IV piętro
tel: 59 842 26 77,  59 846 85 21 
fax: 59 842 26 27

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informacja telefoniczna w sprawach dotyczących cudzoziemców - 59 846 84 75

dyżur telefoniczny w każdą środę w godz. 8 - 12.


Godziny urzędowania :
od poniedziałku do piątku w godz od  7.45 do 15.45
Przyjęcia interesantów :

Przyjęcia interesantów w sprawach dot. paszportów – pok. 447
• poniedziałek 8:00 - 15:30
• wtorek 11:00 - 18:00
• środa 8:00 – 15:30
• czwartek 8:00 - 15:30
• piątek 8:00 - 15:30

Przyjęcia interesantów w sprawach dot. cudzoziemców – pok. 417

• poniedziałek 9:00- 14:00
• wtorek 11:00 - 18:00
• środa 9:00 – 14:00
• czwartek 9:00 – 14:00
• piątek 9:00 – 14:00

informacja telefoniczna: 59 846 84 75
Dyżur telefoniczny dot. spraw cudzoziemców pełniony jest w każdą środę w godz. 8:00 - 12:00

Pytania na temat etapu na jakim znajduje się niezakończona sprawa można wysyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

składanie wniosków - pok. 417

 • poniedziałek 9:00 - 14:00
 • wtorek 11:00 - 18:00
 • środa 9:00 - 14:00
 • czwartek 9:00 - 14:00
 • piątek 9:00 - 14:00 

Zadania oddziału:
 • z zakresu ustawy o paszportach :
  • przyjmowanie podań o wydanie paszportu i przekazywanie danych w nich zawartych drogą elektroniczną do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie,
  • wydawanie paszportów we właściwych terytorialnie punktach paszportowych,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku odmowy wydania paszportu lub jego unieważnienia,
  • załatwianie spraw związanych z wydaniem paszportu z pominięciem właściwości miejscowej oraz w przypadkach losowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej oraz aktualizowanie bazy danych o paszportach,
  • współdziałanie z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi w sprawach paszportowych,
  • informowanie rodzin i osób bliskich posiadacza paszportu o zaistniałych z jego udziałem wypadkach poza granicami kraju,
  • udzielanie informacji w sprawach paszportowych,
 • z zakresu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych :
  • opiniowanie wniosków Urzędów Morskich dot. wydania książeczki żeglarskiej
  • oraz
   • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie przedłużenia wiz pobytowych dla cudzoziemców,
   • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy,
   • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na pobyt stały,
   • wydawanie kart pobytu,
   • przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, prowadzenie ewidencji i wydawanie decyzji w tych sprawach,
   • wydawanie decyzji o wydaleniu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i orzekanie o kosztach wydalenia,
   • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach o wydanie polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemców oraz tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
   • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom
   •  prowadzenie rejestrów w sprawach cudzoziemców, także w formie elektronicznej,
   • rejestrowanie pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i wydawanie w tym celu zaświadczeń oraz wydawanie kart pobytu członkom ich rodzin,
   • wydawanie dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kart stałego pobytu członkom ich rodzin