Pliki do pobrania:

Zaproszenie
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy dot. złóż torfu oraz przydatności gruntów do wykorzystania rolniczego wg stanu do r. 1939