zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości wywłaszczonych