zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wywłaszczonej