Lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do szkolenia specjalizacyjnego w wyniku dodatkowej kwalifikacji po postępowaniu przeprowadzonym w terminie 1-31.10.2015 proszeni są o zgłaszanie się po odbiór skierowań w następujących terminach:

  • od dnia 28.12.2015 r. - tryb pozarezydencki
  • od dnia 04.01.2016 r. - tryb rezydencki

Wydanie skierowania nastąpi po przedstawieniu przez lekarza poświadcznonej za zgodność z oryginałem kserokopii stałego prawa wykonywania zawodu.

Uwaga:

Lekarze, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim a w wyniku dodatkowej kwalifikacji zmieniają tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego na rezydenturę (kontynuacja) winni zgłosić się z kartą szkolenia specjalizacyjnego.