1Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadanie pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego w 2018 r.”

2.W związku z faktem, że do ogłoszonego w dniu 9 maja 2018 r. przez Wojewodę Pomorskiego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego, nie zgłosił się żaden podmiot będący w stanie zapewnić skuteczną realizację zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 656) na wodach Zatoki Gdańskiej, na obszarze całej długości miasta Gdynia, mając na uwadze bezpieczeństwo osób mieszkających w województwie pomorskim, jak i znacznie zwiększoną w okresie letnim liczbę turystów, Wojewoda Pomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze Zatoki Gdańskiej. Ogłoszenie o konkursie, wzór ofert i klauzula informacyjna - w załączeniu.