Wojewoda Pomorski zgodnie z pkt 8.1. ,,Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności no obszarze województwa pomorskiego w 2019 roku", unieważnia konkurs na wsparcie realizacji  zadania pn."Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwo wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego w 2019 r.".

Pliki do pobrania:

UNIEWANIENIE-KONKURSU.pdf