OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2021 roku