OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2022 roku