Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

1. Wzór oferty dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wzór oferty dla organizacji pozarządowych.

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

4. Zadania rekomendowane do realizacji.

5. Zaproszenie do udziału w pracach komisji.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert


 Ogłoszenie dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Ogłoszenie dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Rekomendowane zadania do realizacji w województwie pomorskim na lata 2014-2016 w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wzór oferty dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wzór oferty dla organizacji pozarządowych.