Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1991 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 65) zostaje wprowadzony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

W załączeniu informacja na temat SMK.