• REJESTR ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY
  • REJESTR ZARZĄDZEŃ WOJEWODY
  • CENTRALNY REJESTR PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ
    -informację można uzyskać w pok. 179, tel.30-77-216