W dniu 19 czerwca 2017 r. Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na realizację w roku 2017 projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”. Zestawienie projektów, na których przeprowadzenie została udzielona dotacja celowa, zawiera Wykaz projektów objętych wsparciem finansowym w roku 2017 ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+". Wsparciem finansowym udzielonym przez Wojewodę Pomorskiego objęte zostały projekty, które uzyskały najwyższą punktację w wyniku oceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” i zatwierdzonej przez Wojewodę Pomorskiego.

W związku z tym, że pula  środków przyznanych województwu pomorskiemu na realizację Rządowego programu „Bezpieczna+” przez Ministra Edukacji Narodowej na rok 2017 wynosi 380 952,00 zł i nie została wyczerpana, Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzący szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, do dnia 30 czerwca 2017 r. ogłosi uzupełniający nabór wniosków.