1. Wnioski, objętych wsparciem finansowym,
2. Wnioski, które nie zostały uwzględnione
3. Listę projektów spełniających wymogi formalne na 2018 r.