Dyrektor
Jerzy Szczytyński
Zastępca dyrektora 
Michał Jochim

Sekretariat
kontakt

tel. 58 3077545
fax: 58 3077325
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
nr pokoju 45


Do zakresu działania Biura Logistyki należy:

1) gospodarowanie mieniem Urzędu, w tym dokonywanie zakupów i zlecanie usług dla Urzędu (za wyjątkiem zakupów ze środków, którymi dysponują dyrektorzy pełniący w imieniu Wojewody Pomorskiego funkcję dysponenta III stopnia) oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu;
2) prowadzenie ewidencji magazynowej majątku Urzędu;
3) gospodarowanie i administrowanie nieruchomościami Urzędu;
4) zabezpieczenie środków transportu pracownikom Urzędu oraz sprawnej i właściwej eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych; 
5) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym udostępnianie zarchiwizowanych dokumentów jednostek zlikwidowanych;
6) wykonywanie czynności punktu potwierdzającego profile zaufane, w tym potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej; 
7) obsługiwanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku;
8) prowadzenie rejestru kandydatów byłej Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku, w tym wydawanie zaświadczeń niezbędnych przy likwidacji książeczek mieszkaniowych w banku; 
9) rejestrowanie w systemie EZD przesyłek wpływających do Urzędu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. skrzynki pocztowej właściwej do kontaktu.

W skład Biura Logistyki wchodzą:

1) Oddział Logistyki i Zamówień Publicznych
2) Oddział Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami
3) Oddział Archiwum
4) Oddział Kancelaria Ogólna
5) Oddział ds. Informatyzacji
6) samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej
7) samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjno-administracyjnych
8) wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. transportu