Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż majątku ruchomego, w który wyposażony jest Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.