• Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2021, poz. 553 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. 2021 poz. 705 z późn. zm.)