Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiła dostęp do bazy, w której można znaleźć zatwierdzone zgłoszenia pobytów wypoczynkowych na terenie województwa pomorskiego.

LINK