Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2018 r.