1. Nowelizacja Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach.
  2. Załącznika do wytycznych.