Dyrektor Biura Wojewody

kontakt

Tomasz Gieszcz

Sekretariat, pok. nr 150
tel.: 58 307 72 13, 58 307 72 20
fax: 58 301 14 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 W skład Biura Wojewody wchodzą:

Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi medialnej, komunikacji społecznej i kontaktów zagranicznych

Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. kontaktów z instytucjami zewnętrznymi, projektów, orderów i odznaczeń państwowych

Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych

Doradcy Wojewody Pomorskiego

Doradca Wicewojewody Pomorskiego

Rzecznik prasowy Wojewody Pomorskiego


Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:

• zapewnienie organizacji pracy wojewody;
• koordynacja działalności organów administracji rządowej, działających na obszarze województwa w zakresie zgodności z polityką Rządu;
• zapewnienie współpracy wojewody z parlamentarzystami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców i innych organizacji pozarządowych;
• inicjowanie działań i przedsięwzięć mających na celu realizację aktualnych kierunków polityki Rządu na obszarze województwa;
• obsługa spotkań wojewody z przedstawicielami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, w tym:
o organizacja spotkań z przedstawicielami innych państw i obsługa protokolarna ich oficjalnych wizyt,
o prowadzenie korespondencji z partnerami zagranicznymi, wykonywanie tłumaczeń,
o opracowywanie materiałów merytorycznych i analitycznych na potrzeby współpracy z korpusem dyplomatycznym i konsularnym,
o obsługa organizacyjna i merytoryczna wyjazdów zagranicznych wojewody;
• wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych;
• obsługa prasowa wojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, w szczególności:
o wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez wojewodę, w tym przygotowywanie oświadczeń i stanowisk oraz ich upublicznianie,
o analiza informacji prasowych dotyczących działalności wojewody,
o monitorowanie mediów w zakresie wydarzeń społecznych, politycznych i kryzysowych na terenie województwa oraz analiza publikacji o zasięgu ogólnopolskim,
o przygotowywanie komunikatów urzędowych i ogłoszeń prasowych do opublikowania w mediach,
o redagowanie i nadzór nad stroną internetową urzędu oraz portalami społecznościowymi,
o koordynowanie działań administracji zespolonej w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu,
o obsługa medialna spotkań wojewody;
• realizowanie zadań koordynatora wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania;
• organizacja obchodów świąt państwowych i innych uroczystości z udziałem wojewody;
• obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt krajowych;
• realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu określonego stadionu, obiektu lub terenu w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których obowiązkowe jest utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
• standaryzacja i certyfikacja straży gminnych;
• nadzór nad rządową administracją zespoloną i niezespoloną w zakresie przysługujących wojewodzie kompetencji;
• przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz innych sprawach zgłaszanych do wojewody;
• prowadzenie lekcji obywatelskich dla młodzieży z terenu województwa pomorskiego;
• prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń dla obywateli w zakresie przewidzianym dla wojewody oraz organizowanie uroczystości związanych z ich wręczaniem;
• koordynowanie rozpatrywania interwencji poselskich i senatorskich;
• opracowywanie i przygotowywanie projektów i programów pod patronatem wojewody;
• prowadzenie spraw związanych z patronatami honorowymi wojewody;
• zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego;
• organizacja i obsługa prac zespołów doradczych wojewody.