Część "A" Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w załączeniu.