ZALECENIA WOJEWODY POMORSKIEGO do powiatowych/miejskich planów zarządzania kryzysowego w załączeniu.