PLAN DZIAŁANIA  NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII (Projekt) w załączeniu.